PTSM

Bolesławiec

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.

Regulamin

5. Powiatowego Rajdu Nocnego „Na Grodziec”

22/23 czerwca 2012

 

Cel Rajdu: - Popularyzacja turystyki pieszej, uprawianej również nocą.

 

Organizator: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Bolesławcu.

                               Komandor Rajdu: Czesław Szmelter - tel. 603 324 077

                               Sędzia konkursów: Mariusz Mieniek

 

Współorganizator: Zakład Usług Turystycznych Zamek Grodziec

                                    Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

 

Termin: 22/23 czerwca 2012, od zachodu do wschodu Słońca.

 

Trasy Rajdu:     

1) Okmiany (stacja kolejowa, start godz. 21.15) – Jurków – Grodziec; 13 km.  Prowadzi: Marta Satoła.

2) Lwówek Śląski (stacja PKP, start godz. 20.15) – Dworek – Bielanka – Nowa Wieś Grodziska – Grodziec: 18 km. Prowadzi: Czesław Szmelter

Docelowo Rajd rozgrywany jest na czterech trasach. Trasy dłuższe (z Bolesławca, Lwówka Śląskiego, Złotoryi) wybierane są rotacyjnie. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie - otrzymają specjalną pamiątkową odznakę.

 

Uczestnicy: Turyści (urodzeni w roku 1999 i wcześniej): indywidualni (nieletni obowiązkowo z dorosłym opiekunem), rodziny (3 - 5 osób), zespoły (6 – 10 osób) w przypadku młodzieży szkolnej z dorosłym opiekunem. Opiekunowie zespołów uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. W zorganizowanych zespołach oraz w rodzinach mogą uczestniczyć turyści urodzeni w latach 2000 i 2001.

 

Konkursy (rozgrywane od godziny 1.45):

a) indywidualne:

1)       Bieg na zamek o nagrodę Kasztelana – dystans 389 m (jest to konkurs otwarty i zespoły oraz rodziny mogą zgłosić więcej niż jednego reprezentanta; do współzawodnictwa liczy się wynik najlepszego). Start o świcie.

2)       Zdobytych odznak turystycznych – ocena w oparciu o specjalną punktację na podstawie przedłożonej dokumentacji zdobycia odznaki zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

3)       Astronomiczny – znajomość zjawisk i terminologii astronomicznej oraz czerwcowego nieba.

4)       Krajoznawczy o nagrodę Starosty Bolesławieckiego – wiedza o powiecie bolesławieckim i zamku Grodziec.

Każdy Uczestnik rajdu w formie indywidualnej może wziąć udział w jednym konkursie indywidualnym. Każdy zespół i rodzina mają prawo do zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) jednego swojego reprezentanta, w każdym konkursie indywidualnym.

b) zespołowe:

5)       Piosenki turystycznej – wykonanie piosenek turystycznej przez zespół lub co najmniej 4 jego reprezentantów (wykonanie może wspomagać opiekun). Oceny dokonują: trzej niezależni jurorzy oraz startujące zespoły wybierając trzy najlepsze wykonania – poza własnym.

6)       Ocena kwalifikacji turystycznych - przygotowanie zespołu (rodziny) do rajdu, zdobyte odznaki turystyczne przez członków zespołu (rodziny). Punktacja wg załącznik nr 1 do regulaminu.

7)       Przeciąganie liny – startują zespoły reprezentowane przez 4 zawodników. Do rywalizacji kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów po pięciu rozegranych wcześniej konkursach. System rywalizacji – pucharowy, do dwóch zwycięstw. O zestawie walczących par decyduje miejsce po pięciu konkursach – lider walczy z zespołem na ósmym miejscu, 2 z 7 itp.

Do współzawodnictwa rodzin, zespołów i szkół, liczone są punkty: za miejsca I - IV (5-3-2-1) oraz 1 pkt. za udział w konkursach zespołowych; za miejsca I – VIII (10-8-6-5-4-3-2-1) oraz 1 pkt. za udział w konkursach indywidualnych.

W konkursach wszyscy startujący traktowani są – niezależnie od wieku – jednakowo.

Zmiana zgłoszonego do konkursu indywidualnego członka zespołu będzie możliwa tylko w przypadku, gdy zgłoszony członek zespołu nie zjawił się na starcie. Zgłoszenia muszą być dokonane na karcie zgłoszenia udziału w rajdzie w momencie zapisu na rajd (nie dotyczy biegu). Późniejsze dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe; do biegu zgłaszamy się natomiast przed startem.

 

Współzawodnictwo rajdowe:

-          indywidualne: miejsca w konkursach indywidualnych; zwycięzcy otrzymują medale złote i wpisowe na rajd w roku przyszłymMedale srebrne i brązowe otrzymują zdobywcy miejsc II i III.

-          rodzinne – minimum trzech przedstawicieli rodziny w tym, co najmniej jeden z rodziców; dzieci w wieku 11-19 lat (roczniki 1993 – 2001). Punkty za: liczebność zespołu, miejsca i udział w konkursach indywidualnych i miejsce w ocenie kwalifikacji turystycznych rodzin. Zwycięska rodzina otrzymuje puchar.

-          zespołowe: suma punktów za miejsca w konkursach indywidualnych i zespołowych oraz po 1 punkcie za każdego członka zespołu i uczestnictwo w konkursach. Najlepszy zespół otrzymuje puchar, a uczestnicy trzech najlepszych zespołów medale - złote, srebrne i brązowe.

-          międzyszkolne: suma punktów za miejsca najlepszego przedstawiciela szkoły w konkursach indywidualnych i zespołowych oraz za udział w rajdzie (1 pkt. za każdego uczestnika-ucznia w przypadku reprezentowania szkoły przez grupę do 10 osób, i po 1 punkcie za każdą rozpoczętą następną dziesiątkę), za udział w konkursach – 1 pkt. za każdy konkurs z uczestnictwem reprezentanta lub reprezentantów szkoły. Zwycięska szkoła otrzyma statuetkę „Sowy”.

W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów o lepszym miejscu decyduje większa liczba uczestników, w dalszej kolejności większa liczba lepszych miejsc.

 

Zgłoszenia:

do 18 czerwca 2012 godzina 16 w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, ul. Mikołaja Brody 12, sala nr 5. W zgłoszeniu (patrz „Karta zgłoszenia”) należy podać: dane osobowe uczestnika, nr legitymacji PTSM (członkowie), do jakiej szkoły uczęszcza (w przypadku uczniów szkoły innej niż zgłaszająca oraz rodzin), wysokość wpisowego i w jakim konkursie będzie uczestniczył. Brak wcześniejszego zgłoszenia do konkursu wyklucza start w konkursie. Członkowie PTSM, którzy nie są zrzeszeni w Oddziale w Bolesławcu, okazują na starcie legitymację PTSM z opłaconą składką członkowską na rok 2012. Wpisowe: 16 zł dla członków PTSM i 20 zł dla pozostałych uczestników. Zespoły rodzinne otrzymują rabat: 6 zł przy 3 osobach, 12 zł przy 4 osobach, 20 zł przy 5 osobach. Zgłoszenie po upływie terminu będzie możliwe za dopłatą 2 zł za uczestnika.

 

Zwolnieni z opłacania wpisowego (płacą za przewozy):

Agata Drobisz, Norbert Grabowy, Krzysztof Kamiński, Mateusz Kwieciński, Alicja Łacina, Marek Mieniek,

Marta Sarkowicz.

 

Opłaty za przewozy:

Przy minimum 11 chętnych będą organizowane dla zainteresowanych przewozy na trasach:

Bolesławiec SP nr 4 – Okmiany (odjazd o godz. 20.40) opłata 4 zł;

Bolesławiec SP nr 4 – Lwówek Śląski (odjazd o godz. 19.30) opłata 5 zł;

Grodziec - Bolesławiec opłata 6 zł.

 

Obowiązki uczestników:

- Posiadanie odpowiedniego ubioru i wyposażenia turystycznego, w tym sprawnej latarki.

- Przestrzeganie „Karty Turysty”.

- Stosowanie się do poleceń prowadzących trasy i konkursy Rajdu.

 

Obowiązki organizatora:

- Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Wręczenie pamiątkowej odznaki rajdowej.

- Przewodnictwo na trasie.

- Wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursach i rywalizacji rajdowej.

- Ognisko lub kominek oraz herbata na zamku Grodziec.

 

Postanowienia końcowe:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

- W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na starcie nie przysługuje mu odznaka rajdowa, a organizator nie zwraca wpisowego. Ewentualne zmiany uczestników i rezygnacje przyjmowane są do godz. 15 w dniu startu Rajdu. Od Uczestnika rezygnującego z udziału pobierana jest opłata w wysokości 5 zł, pomniejszająca zwrot wpisowego. Wpisowe nowego uczestnika zwiększa się o dopłatę w wysokości 2 zł.

- Rodziny i zespoły zdekompletowane - liczące na starcie mniej niż minimalna wymagana ilość uczestników - nie będą brane pod uwagę w rywalizacji zespołowej; ich członkowie traktowani są - jako turyści indywidualni.

- Za niesportowe i niegodne zachowanie się uczestników grozi dyskwalifikacja.

- Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 

                                                                                              ZAPRASZAMY !

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 5. Powiatowego Rajdu Nocnego "Na Grodziec"

 

Regulamin oceny kwalifikacji turystycznych zespołu i zdobytych odznak turystycznych

 

1.       Punkty dla każdego zespołu za kwalifikacje turystyczne obliczane są za poszczególne składniki wyposażenia, zdobyte przez członków zespołu odznaki i przynależność do organizacji turystycznych według zasad podanych poniżej.

2.       Za zdobyte przez członków zespołu lub rodziny odznaki, punkty przyznawane są każdemu Uczestnikowi zespołu (z wyjątkiem opiekunów), jako suma za najwyższe stopnie odznak wymienionych w regulaminie. Podstawą jest książeczka z weryfikacją odznaki lub legitymacja odznaki. Członkowie Oddziału PTSM w Bolesławcu są zobowiązani przedstawić książeczkę lub legitymację tylko w przypadku zmian w stosunku do zgłoszenia zespołu.

3.      Podstawą przyznania punktów za przynależność do organizacji turystycznych jest legitymacja tej organizacji z opłaconą składką na rok 2012. Punktowane są maksymalnie dwie organizacje. Członkowie Oddziału PTSM w Bolesławcu nie są zobowiązani przedstawiać legitymacji PTSM.

4.      O kolejności zespołów w konkursie oceny kwalifikacji turystycznych decyduje suma zdobytych punktów z wszystkich składników, przez wszystkich członków zespołu (bez opiekunów). O kolejności w konkursie oceny odznak dla rodzin decyduje suma uzyskanych punktów przez wszystkich członków zespołu rodzinnego za zdobyte odznaki turystyczne, w konkursie indywidualnym uzyskane punkty za zdobyte odznaki turystyczne.

I. Wyposażenie zespołu i Uczestników:

1. Apteczka                                                                                                                       6 pkt.

2. Mapa obejmująca trasę marszu                                                                               5 pkt.

3. Oznakowanie Uczestników wyróżniające zespół                                                  3-6 pkt.

4. Sprawna latarka                                                                                                           1 pkt. za każdego Uczestnika

5. Odpowiedni ubiór                                                                                                         1 pkt. za każdego Uczestnika

6. Plecak lub chlebak                                                                                                       1 pkt. za każdego Uczestnika

 

II. Ocena posiadanych odznak turystycznych:

1. Siedmiomilowe Buty - srebrna,                                                                                                                                1 pkt.

2. Siedmiomilowe Buty - złota, Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych - dziecięca,

    OTP - popularna, GOT - popularna, Turysta Przyrodnik - popularna, MOK                                                   2 pkt.

3. Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych - brązowa, OTP - mała brązowa, GOT - mała brązowa,

    Turysta Przyrodnik - mała brązowa, Regionalna Odznaka Krajoznawcza - brązowa,

    Turysta Dolnego Śląska - brązowa                                                                                                                          3 pkt.

4. Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych - srebrna, OTP - mała srebrna, GOT - mała srebrna,

    Turysta Przyrodnik - mała srebrna, Regionalna Odznaka Krajoznawcza - srebrna,

    Turysta Dolnego Śląska - srebrna                                                                                                                            4 pkt.

5. Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych - złota, OTP - mała złota, GOT - mała złota,

    Turysta Przyrodnik - mała złota, Odznaka Krajoznawcza Polski - brązowa,

    Turysta Dolnego Śląska - złota                                                                                                                                5 pkt.

6. Wyższe - niż wymienione powyżej - stopnie odznak: Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych,

    OTP, GOT, Turysta Przyrodnik, Odznaka Krajoznawcza Polski, Turysta Dolnego Śląska                          6 pkt.

 

III. Przynależność do organizacji turystycznych:

       PTSM, PTTK, PTK, PTT,

       Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj                                                                         1 pkt. za każdego Uczestnika

 

Liczą się punkty za członkowstwo w dwóch organizacjach, do których należy Uczestnik.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin 5. Powiatowego Rajdu Nocnego „Na Grodziec” 22/23 czerwca 2012
Załacznikdo regulaminu 5. Powiatowego Rajdu Nocnego „Na Grodziec” 22/23 czerwca 2012
Karta zgłoszenia zespołu do 5. Powiatowego Rajdu Nocnego „Na Grodziec” 22/23 czerwca 2012
Karta zgłoszenia rodziny do 5. Powiatowego Rajdu Nocnego „Na Grodziec” 22/23 czerwca 2012

 

Odsłon artykułów:
406612

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.