PTSM

Bolesławiec

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.

1.       Celem współzawodnictwa o Puchar w turystyce jest popularyzacja w szkołach powiatu bolesławieckiego różnorodnych form uprawiania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.

 

2.       Punkty we współzawodnictwie zdobywa się w okresie roku kalendarzowego za następujące formy aktywności:

a)      za każdego ucznia, będącego członkiem: Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Stowarzyszenia Poznaj Swój Kraj

- do 15 osób                                                                                                              - 1 pkt.

- za 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 osobę - 1 pkt.

- za 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 osobę                                                                    - 1 pkt.

- za 55, 60, 65, 70, 75, 80 osobę                                                                           - 1 pkt.

(liczy się przynależność do jednej organizacji)

b) za działające szkolne koło turystyczne, krajoznawcze                                 - 9 pkt.

c) za udział w wycieczce turystyki kwalifikowanej:

(nie dotyczy wycieczek tzw. klasowych i przedmiotowych)

- w liczbie do 5 uczniów                                                                                         - 1 pkt.

- w liczbie 6 – 9 uczniów                                                                                        - 2 pkt.

- w liczbie 10 i więcej uczniów                                                                              - 3 pkt.

za każdy dzień uczestnictwa w wycieczce;

d) za udział w innej imprezie turystyki kwalifikowanej:

- w liczbie do 5 uczniów                                                                                         - 1 pkt.

- w liczbie 6 – 9 uczniów                                                                                        - 2 pkt.

- w liczbie 10 - 19 uczniów                                                                                    - 3 pkt.

- w liczbie 20 - 29 uczniów                                                                                    -4 pkt.

- w liczbie 30 i więcej uczniów                                                                             - 5 pkt.

za każdy dzień uczestnictwa w imprezie;

e) za zdobytą przez ucznia szkoły odznakę turystyki kwalifikowanej            - 1 pkt.

f) za każdą pracę zakwalifikowaną na kolejne etapy konkursu

„Poznajemy Ojcowiznę”                                                                                       - 2 pkt.

g) za zdobycie w klasyfikacji zespołowej imprezy:

- IV miejsca                                                                                                           - 1 pkt.

- III miejsca                                                                                                           - 3 pkt.

- II miejsca                                                                                                            - 5 pkt.

- I miejsca                                                                                                             - 7 pkt.

 

3.       Szkolne koło turystyczne i/lub krajoznawcze (ust. 2, pkt. b) musi liczyć co najmniej 10 uczniów, posiadać pełnoletniego opiekuna i być zarejestrowane w jednej z organizacji turystycznych lub przez dyrekcję szkoły.

 

4.       We współzawodnictwie o Puchar mogą uczestniczyć szkoły: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne. W przypadku zespołów szkół, gdy zdobytych punktów nie można przyznać jednej ze szkół zespołu, następuje podział punktów, proporcjonalnie do liczby uczniów reprezentujących daną szkołę zespołu.

 

5.       Przyznanie punktów zdobytych przez szkołę następuje w oparciu o przedłożone Jury Pucharu: sprawozdania, dyplomy, książeczki, legitymacje, listy uczestników i inne dokumenty mogące stanowić podstawę zaliczenia punktów. W przypadku imprez organizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Bolesławcu, przyznanie punktów następuje automatycznie na podstawie dokumentacji imprezy.

 

6.       Jury Pucharu ogłasza aktualną klasyfikację Pucharu według stanu na następujące dni roku:

-          31 marca,

-          koniec nauki w roku szkolnym,

-          30 września,

-          klasyfikację końcową (na 31 grudnia).

 

7.       W sytuacji gdy dwie lub więcej szkół uzyska tę samą liczbę punktów o kolejności decyduje mniejsza liczba uczniów szkoły.

 

8.       Wręczenie Pucharu oraz pucharów za II i III miejsce oraz dyplomów za miejsca IV - VI odbywa się na uroczystym spotkaniu w szkole, która zdobyła Puchar, na początku roku następnego.

 

9.       Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Oddziału PTSM w Bolesławcu, który powołuje skład Jury Pucharu. Informacje i klasyfikacje będą prezentowane na stronie internetowej Oddziału PTSM (www.ptsm.boleslawiec.pl).

 

10.     Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu, który obowiązuje od 1 stycznia 2009, przysługuje Jury Pucharu i Zarządowi Oddziału PTSM w Bolesławcu.

Odsłon artykułów:
406611

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.